Odporúčiť priateľovi

Denisa Dulaková - Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

Komplexná kniha zameraná na posúdenie a rozbor aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov.
Denisa Dulaková - Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva