Odporúčiť priateľovi

Helena Barancová - Zákonník práce. Komentár - aktualizované vydanie 2019

Komplexný, odborný a vedecký výklad jednotlivých ustanovení zákonníka práce Slovenskej republiky - aktualizované vydanie 2019.
Helena Barancová - Zákonník práce. Komentár - aktualizované vydanie