AKV - Ambulancia klinickej výživy

Nie je nastavený žiaden obrázok

Knihy vydavateľstva AKV - Ambulancia klinickej výživy

Ambulancia klinickej výživy (AKV, s.r.o.) pracuje od r. 2003 ako neštátne zariadenie, ktoré sa zaoberá využitím výživy na podporu zdravia v prevencii aj podpornej liečbe.

Ponúkajú pomoc zorientovať sa v:

- úprave spôsobu života pri najčastejších diagnózach
- potravinách, výživových doplnkoch a nápojoch, vitamínoch, mineráloch a fytochemikáliách
- stravovacích režimoch a filozofiách
- liečebných a redukčných diétach

Personál, ktorý pre Vás zabezpečuje programy a služby AKV, tvoria:

- MUDr. Igor Bukovský, PhD., lekár
- Mgr. Petra Gálisová, asistentka
- Ivana Mesárošová, MSc, externá konzultantka