Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Nie je nastavený žiaden obrázok

Knihy od vydavateľstva Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (CTĽK) je odborným pracoviskom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Úlohou CTĽK je realizovať aktivity súvisiace s ratifikáciou UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a realizovať vládnu Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Bolo zriadené v apríli 2008 pri Národnom osvetovom centre, od roku 2010 funguje ako súčasť SĽUKu.