Emil Páleš

Nie je nastavený žiaden obrázok

Knihy od autora Emil Páleš

  Emil Páleš- Vyštudoval kybernetiku a vyučoval počítačovú ling­vis­tiku na Katedre umelej inteligencie Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1989-1994 viedol výskumnú úlohu „Počítačový model slovenčiny“ na Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Od roku 1994 založil a vedie neziskovú organizáciu Sophia.

Svojou prácou nadväzuje na sofiológiu Komenského, Soloviova a Štúrovcov – sofiológiu ako úsilie o syntézu troch oblastí poznania (kozmológie, antropológie a teológie) ako aj troch prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Z jeho pôvodného výskumu zásadný význam má objav synchrónneho a periodického pôsobenia pravzorov v dejinách kultúry a v evolúcii prírody.