Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner

Nie je nastavený žiaden obrázok
Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner sú známi autori kníh Freakonomics, Superfreakonomisc a ich najnovšej knihy Mysli ako freak.
Jedná sa o zaujímavé knihy, ktoré ponúkajú skrytý náhľad na veci a súvislosti, ktoré len tak nevidíme a ani sa nad nimi nezamýšľame.
Ukazujú nám, ako vidieť veci ináč, ako skutočne vypadajú.