Vydavateľstvo C.H.Beck

Nie je nastavený žiaden obrázok

Vydavateľstvo C.H.Beck

C. H. Beck sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie európske nakladateľstvá špecializujúce sa na právnickú a ekonomickú literatúru. V Nemecku má vedúce postavenie medzi vydavateľmi odbornej právnickej literatúry a popredné miesto, pokiaľ ide o tituly zamerané na ekonomickú a daňovú problematiku.

Jeho produkcia zahŕňa aktuálne viac ako 9000 knižných titulov, z ktorých je mnoho dostupných aj v elektronickej podobe a približne 70 odborných časopisov. V roku 2013 oslávil C. H. Beck 250. výročie svojho založenia. Patrí tak medzi európske nakladateľské domy s najdlhšou tradíciou.

Slovenská pobočka skupiny, Nakladateľstvo C. H. Beck, bola založená v Bratislave v roku 2011. Počas jej pôsobenia si získala prestíž medzi odbornou verejnosťou a je vnímaná ako prémiová značka.

Z našej ponuky patrí medzi najpredávanejšie knihy vydavateľstva C.H.Beck kniha Zákonník práce od autorky Helena Barancová a kol.