Vydavateľstvo Gardenia

Nie je nastavený žiaden obrázok

Knihy vydavateľstva Gardenia

Gardenia je latinský názov vznešenej kvetiny s jazmínovou vôňou, ktorá pochádza z Ázie, Afriky a Austrálie. Nádherné šesťlupenné kvety symbolizujú v duchovnom zmysle uzdravenie duše a tela, čistotu a skrytý zmysel lásky. Jej kvety nám pripomínajú, že dobrý úmysel našich skutkov skôr či neskôr prinesie naplnenie.

Slovo gardenia má pôvod v hebrejskom gan eden a znamená rajskú záhradu. Miesto či skôr stav, v ktorom sa ľudia nachádzali v harmónii so sebou samými, s prírodou a jej živými tvormi a tiež s Bohom.

Vydavateľstvo Gardenia začalo svoju činnosť v roku 1990 vydávaním dvojmesačníka Gardenia a prevádzkovaním duchovnej čajovne v bratislavskej Petržalke. Od roku 1992 vydáva Gardenia knihy. Prvým titulom bol bestseller Tao fyziky, ktorý zbližuje orientálnu filozofiu a západnú vedu v humanistickom pohľade na vesmír a jeho autorom je Fritjoff Capra.

Doménou vydavateľstva Gardenia je motivačná psychologická literatúra, najmä od kalifornskej autorky Louise L. Hayovej. V oblasti duchovnej beletrie sa Gardenia špecializuje na vydávanie diel od libanonsko-amerického spisovateľa Chalíla Džibrána (1883 – 1931).

V polovici druhej tretej dekády nového milénia pripravuje vydavateľstvo Gardenia ďalšie zaujímavé tituly, ktoré pomáhajú človeku spoznať svoju duchovnú podstatu a dať svojmu životu hlbší zmysel.