Vydavateľstvo Matica slovenská

Nie je nastavený žiaden obrázok

Vydavateľstvo Matica slovenská

Vydavateľstvo Matice slovenskej ako najmladšia dcéra najstaršej celonárodnej kultúrnej ustanovizne Slovákov tvorivo nadväzuje na vyše 140-ročnú tradíciu vydavateľskej činnosti Matice slovenskej.