Vydavateľstvo Naše vojsko

Nie je nastavený žiaden obrázok

Vydavateľstvo Naše vojsko

Nakladateľstvo Naše vojsko vzniklo rozhodnutím ministerstva národnej obrany v roku 1945, pričom pod Ministerstvo obrany ČR spadalo až do roku 1996.

V roku 2000 sa stal majiteľom nakladateľstva Emerich Drtina.

Naše vojsko sa zameriava na vydávanie publikácii s vojenskou, historickou a technickou tématikou a literatúru faktu. V posledných rokoch doplnili ponuku o beletriu, kuchárske knihy a rozprávky pre deti.

Do produkcie nakladateľstva spadajú aj časopisy Military revue a Fakta a svědectví.

Za dobu svojej existencie, vydalo vydavateľstvo Naše vojsko viac ako 7600 knižých titulov a vyprofilovalo sa medzi najväčšie české nakladateľstvá.