Vydavateľstvo VEDA

Nie je nastavený žiaden obrázok

Vydavateľstvo VEDA

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (SAV), odvodzuje svoje začiatky od činnosti edičného pracoviska Slovenskej akadémie vied a umení (1942). V roku 1953 bolo vydavateľstvo pričlenené do Slovenskej akadémie vied ako účelové vydavateľstvo SAV, v rámci ktorého mala vychádzať vedecká literatúra – periodická i neperiodická.

V súčasnosti je vydavateľstvo otvorené publikačným potrebám celej širokej slovenskej vedeckej obce.

Obohacuje slovenský a zahraničný knižný trh o vedeckú, populárno-vedeckú a náučnú literatúru, ktorá priťahuje náročných čitateľov. Odborné tituly, ktoré vychádzajú vo vydavateľstve sú recenzované, čím je garantovaná kvalita ich obsahu.

Vydavateľská činnosť VEDY sa orientuje jednak na monografické práce akými sú diela o dejinách i súčasných podobách Slovenska, o slovenskej hudbe, jazyku, literatúre, filozofii, divadle, etnografii, technike, prírodných vedách, medicíne, právnej vede, ale aj encyklopedické a slovníkové diela, vysokoškolské učebnice, knihy populárno-vedeckého charakteru určené širšej čitateľskej verejnosti, memoáre a literatúru faktu.