Vydavateľstvo Academia

Nie je nastavený žiaden obrázok

Vydavateľstvo Academia

Vydavateľstvo Academia vzniklo v roku 1953 pôvodne ako nakladateľstvo Československej Akadémie vied. K premenovaniu na vydavateľstvo Academia došlo v roku 1966.

Academia vydáva pôvodné vedecké monografie a práce českých vedcov, diela klasikov vedy, preklady zahraničných autorov, populárno náučnú literatúru, literatúru faktu, encyklopédie, slovníky, jazykové učebnice, príručky a vysokoškolské učebnice, ale aj kvalitnú českú a prekladovú beletriu.

V nakladateľstve tiež vychádza aj populárny náučný časopis Živa.

Z našej ponuky odporúčame titul Byl jsem Mengeleho asistentem od autora Miklos Nyiszli alebo Stalinova komanda.