Kategórie

Minútový manažér.

Ako zvýšiť efektivitu zamestnancov Vašej firmy - alebo chcete si aj vy vychovať kvalitného manažéra?

Minútový manažér

Ako na to?

Stále si myslíte, že stanovovanie cieľov pre zamestnancov a kontrola ich plnenia je zbytočná strata času a zamestnanci by sa mali riadiť iba Vašimi príkazmi? Za určitým okolností aj táto stratégia môže fungovať, ale iba pokiaľ zamestnanec nenadobudne dostatok sebavedomia na to, aby dal vo Vašej firme výpoveď a odišiel za "prívetivejšou" ponukou.

Dobré vzťahy na pracovisku sú tou najdôležitejšou súčasťou prosperity firmy - lebo ak je spokojný zamestnanec, bude spokojný aj jeho šéf, firma bude prosperovať a to je výhodné pre obe strany.

Na to, aby to takto mohlo fungovať, je dôležité, aby každý zamestnanec vedel, čo je jeho náplň práce, aby mohol kontrolovať to, či sa mu túto náplň darí vykonávať. Rovnako by mal aj jeho vedúci vedieť, akú úlohu mu zveril a ako sa dohodli na jej plnení. Len tak môže táto vzájomná spolupráca fungovať.

Dôležité kroky, aby to mohlo fungovať:

 - Pravidelné porady

 - Stanovenie cieľov

 - Udelenie pochvaly:

Za vykonanie dobrej veci. Časom je však potrebné naučiť sa udeliť si pochvalu sám sebe. V prípade ak to tak cítime a nepríde pochvala "zhora", je vhodné si ju aj vyžiadať. Nelipnúť však na uplynulej pochvale, ale neustále sa snažiť kvalitne vykonávať svoju prácu a získať tak ďalšie dôvody pre pochvalu.

 - Udelenie pokarhania:

Poučiť sa z chyby, nerobiť rovnakú chybu viackrát. Čo nefunguje, prečo, ako to vyriešiť.

Výborná literatúra, ktorá môže zlepšiť výkon Vašej firmy:

Minútový manažér

Kam sa podel môj syr