Kategórie

Podmienky nakupovania na www.auraknihy.sk

1. Všetky podané objednávky sú považované za záväzné.
2. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
3. Všetky ceny sú uvedené s DPH a v mene EURO.
4. Pri každej objednávke je potrebné uviesť všetky potrebné iniciály kupujúceho. Každá objednávka je potvrdená.
5. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo spresnenie objednávky, pokiaľ napríklad ide o vyššiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce alebo nepresné údaje atď.

Ceny tovaru sú záväzné, a to až do doby ich zmeny.

1. auraknihy.sk si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, alebo iným spôsobom vydaného oznámenia.
2. Hlavný spôsob objednania je prostredníctvom e-shopu, naplnenie nákupného košíka a odoslanie objednávky. Po dohode je možné objednávať aj telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobne.
3. Predávajúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, podstatný dôvod je, že tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena.

Podmienky zasielania a spôsob platby.

1. Pri objednávkach do 49,- EUR budú účtované odosielateľské poplatky v hodnotách podľa zvolenia - 2,40 EUR; 3,00 EUR; 3,80 EUR; 4,70 EUR
2. Pri nákupe nad 49,- EUR neúčtujeme odosielateľské poplatky. Táto zľava neplatí pri voľbe možnosti Kuriér DPD.
3. Do zahraničia účtujeme poštovné podľa aktuálneho cenníka pošty, alebo kuriérskej spoločnosti. Tovar zasielame až po pripísaní platby na účet.
4. Zásielka je zasielaná prostredníctvom Slovenskej pošty ako obchodný balík, balík, dobierka, alebo kuriérskou službou.
5. Pri platbe vopred Predajca tovar odosiela až po pripísaní peňazí na jeho obchodný účet, ktoré zaplatil Kupujúci po vykonaní objednávky.
6. Možnosť osobného odberu v obci Zákamenné - iba po úhrade platby vopred.                                
Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme.

Typ poštovného

Suma

Poštovné zdarma

platba vopred

2,40 €

nad 49,00 €

dobierka

3,00 €

nad 49,00 €

Kuriér DPD - dobierka

4,70 €

-

Kuriér DPD - (platba vopred) 3,80 € -

osobný odber Zákamenné (platba vopred)

zadarmo

zadarmoPotvrdenie objednávky a doprava

1. Každú objednávku potvrdíme spätným e-mailom.
2. K odoslaniu tovaru dôjde najneskôr do 3-10 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
3. V prípade, že nebudeme schopní tovar dodať do 10 pracovných dní, okamžite Vás budeme informovať.


Dodanie tovaru

1. V SR dodacia lehota 3-10 pracovných dni.
2. Do zahraničia expedovanie do 3-10 dní od pripísania platby na účet.
3. Zákazník preberá od prepravnej služby alebo pošty len zásielky bez viditeľného poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol. Ak po rozbalení zásielky zistí, že obsah bol prepravou poškodený, upozorní okamžite - do jedného pracovného dňa - písomne alebo telefonicky predajcu.


Záruka a zodpovednosť za vady tovaru

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

1.2. „Predávajúci“ je auraknihy.sk, IČO 47621257, DIČ 1078110198, Ing. Peter Balko - kníhkupectvo Aura

1.3. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý u Predávajúceho uzavrel objednávku o kúpe Tovaru.


2. Vybavenie reklamácie

2.1. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu , koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Pre vybavenie reklamácie potrebujeme kópiu objednávky (taktiež sprievodný list s popisom závady v prípade, že ste tovar zaslali). Náklady na dopravu hradí zákazník. Najprv nás kontaktujte emailom alebo telefonicky. Tovar posielajte ako obyčajnú zásielku (NIE ako dobierku).

3. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru. V prípade ukončenia vašej reklamácie alebo iných informácií, Vás skontaktujeme.

3.1. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:
• porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú
• použivanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru


4. Povinnosti pri preberaní tovaru

4.1. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

4.2. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

4.3. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.


5. Osobné údaje a ich ochrana

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

5.2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

5.3. Kupujúci pri odoslaní objednávky vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek písomnou formou odvolať tento separátny súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená alebo zmarená možnosť uskutočniť uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

6.1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu najvhodnejšiu formu riešenia reklamácie.

6.2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15.01.2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním predávaných produktov.

Nie je možné vymáhať peniaze za zakúpený tovar žiadnou cestou. V prípade,že sú splnené reklamačné podmienky, je možné produkt reklamovať.


Reklamácia

1. Reklamácia sa riadi podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.
2. Zákazník je povinný okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrieť a bezodkladne oznámiť prípadné závady výrobku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, v zásielke musí byť priložená kópia ústrižku z dobierky, prípadne iný doklad o zaplatení a číslo účtu na ktorý Vám budú vrátené peniaze.
4. Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť v nasledujúcich prípadoch:
a. Tovar bol poškodený pri preprave: v prípade, že dodávka vykazuje zjavné chyby prepravného obalu, je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie.
b. Ak dôjde k porušenie ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
c. Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním alebo obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu.
d. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácií.
e. Tovar bol poškodený prírodnými živlami.
f. Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií.


Stornovanie objednávky

Svoju objednávku môžete stornovať do 2 dní od jej uskutočnenia, avšak len predtým ako Vám bola odoslaná. Stornovanie objednávky nám prosím oznámte emailom alebo telefonicky, a to ešte pred odoslaním tovaru.


Vrátenie tovaru

1. Zákazník má podľa zákona č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Má právo vrátiť zakúpený tovar do 14 dní od prevzatia, bez udania dôvodu - buď výmenou za iný tovar v rovnakej (prípadne aj vyššej sume - záleží na dohode s nami) alebo vrátením peňazí (k vrátenej sume sa bohužiaľ nemôžu počítať prepravné náklady za poštovné, pretože tovar bol odoslaný a poštovné sa platí poskytovateľovi prepravy).
2. Pred vrátením tovaru je potrebné vyplniť a poslať nám tento formulár o odstúpení od zmluvy/vrátení tovaru.
3. Vrátený tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, v pôvodnom stave a schopný ďalšieho predaja, zásielka musí obsahovať pôvodnú účtenku a číslo účtu, na ktorý Vám budú vrátené peniaze.
4. Pri reklamácii alebo vrátení tovaru sú kupujúcemu vrátené len peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Tovar, prosím, zasielajte len bežnou balíkovou službou, dobierku neprijímame.
5. V prípade zasielania reklamovaného tovaru poštou je potrebné, aby bol už vykonaný vyššie uvedený prvý kontakt, bez predchádzajúcej dohody nebude reklamovaný tovar prijatý k reklamácií, predávajúci má právo zásielku odmietnuť.
6. Ak zistíte, že vám bol omylom zaslaný iný tovar ako ste si objednali, kontaktujte nás prosím okamžite na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Budeme sa snažiť túto záležitosť čo najrýchlejšie bezplatne vyriešiť.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.


Odmietnutie, nevyzdvihnutie zásielky

1. Zákazník preberá od prepravnej služby alebo pošty len zásielky bez viditeľného poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol. Ak po rozbalení zásielky zistí, že obsah bol prepravou poškodený, upozorní okamžite - do jedného pracovného dňa - písomne alebo telefonicky predajcu.
2. V prípade odmietnutia alebo nevyzdvihnutia zásielky z iného dôvodu, než je uvedené v bode 1., je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s dopravou tam i späť vrátane balného, storno poplatku, dobierku atď. Suma sa vypočíta podľa objednanej služby. Objednávka bude zaslaná so splatnosťou 15 dní od jej vyhotovenia.
3. Ak kupujúci tovar nevyzdvihne a vráti sa nám späť, prináleží predávajúcemu náhrada škody z titulu nedodržania podmienok kupujúcim, keď budú kupujúcemu vyúčtované predávajúcim oprávnene vynaložené náklady spojené s vybavením platnej objednávky. Potom bude kupujúcemu vystavený doklad na úhradu takto vzniknutých nákladov so splatnosťou 15 dní, v prípade omeškania v platbe prináleží predajcovi penále vo výške 0,05 %.


Ochrana osobných dát

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov . Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Na všetok nami ponúkaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. K tovaru prikladáme daňový doklad ktorý je zároveň dodacím a záručným listom. Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť predávajúcemu. Všetky reklamácie vybavujeme telefonicky alebo cez email. Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu zistené závady najneskôr do 1 dňa odo dňa prevzatia zásielky. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté: nesprávnym a neodborným použitím, vplyvom poveternostných vonkajších vplyvov, mechanickým poškodením, prípadne inými vonkajšími vplyvmi. Po doručení Vašej reklamácie budete o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovaný. Predmet určený k reklamácii musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania, spolu s písomným oznámením a presným popísaním závady, inak bude reklamácia neplatná. Pri reklamácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení, prípadne jeho kópiu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Dopravu reklamovaného tovaru späť kupujúcemu hradí predávajúci len pri oprávnenej reklamácii. Všetky náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou hradí kupujúci. Všetky reklamácie posudzujeme najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Výsledok reklamácie bude bez zbytočného odkladu oznámený zákazníkovi, spravidla: telefonicky, písomne alebo emailom. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 15.01. 2016