Vladimír Gonda - Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu
Vladimír Gonda - Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Vladimír Gonda - Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Kód tovaru: 9788080784720
Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia.
7,19 €
Predajná cena po zľave
Predajná cena5,90 €
Doba dodania: Titul je aktuálne vypredaný
Opýtajte sa na tento produkt

Návod na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia.

Pomáha študentom radami, návodmi a informáciami, ako si zvoliť tému diplomovej práce, zostaviť osnovu, rozvrhnúť štruktúru, ako zhromažďovať a spracúvať materiál, uvádzať pramene, literatúru, aké sú požiadavky na formálnu úpravu diplomovej práce a ako sa pripraviť na priebeh jej obhajoby.

Hlavnou črtou publikácie je autorova snaha rešpektovať a priblížiť metodické usmernenie (MŠVVaŠ SR) č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní (ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011 a na základe ktorého jednotlivé vysoké školy rozpracovali svoje vlastné smernice záväzné pre študentov a zamestnancov), ako aj medzinárodné normy ISO a normy STN, týkajúce sa najmä štruktúry záverečných prác (povinných a fakultatívnych častí a ich presného poradia), resp. základných princípov tvorby citácií a bibliografických odkazov.

Na našom knižnom trhu je to ojedinelá pomôcka, užitočná a praktická príručka nielen pre diplomantov, ale aj pre bakalárov a doktorandov, resp. pre ďalších nádejných autorov odborného, najmä ekonomického textu.

Detaily o knihe:

Počet strán: 179
Jazyk: slovenský
EAN: 9788080784720
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Iura Edition
 
 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.