Richard Češka - Interna - 3. aktualizované vydanie
Richard Češka - Interna - 3. aktualizované vydanie

Richard Češka - Interna - 3. aktualizované vydanie

Kód tovaru: 9788075537805
Richard Češka - Interna - 3. aktualizované vydanie
84,55 €
Predajná cena po zľave
Predajná cena84,55 €
Doba dodania: 5 - 10 pracovných dní
Opýtajte sa na tento produkt

Richard Češka - Interna - 3. aktualizované vydanie


Tretie významne prepracované vydanie Interny sa snaží reflektovať zmeny, ktoré nastali od doby prvého a druhého vydania.

Na jednej strane sú to zmeny, ktoré odpovedajú dramatickému vývoju diagnostiky a liečby v internom odbora, ale aj v odboroch, ktoré s internou súvisia.

Na druhej strane reaguje aj na zmeny vo vzdelaní a to pregraduálnom ako aj postgraduálnom.

Autori poskytujú stručnou a zrozumiteľnou formou aktuálne, prakticky orientované informácie o klinickom obraze, diagnostike a liečbe interných chorôb.

Monografia pokrýva v základnom rozsahu celé spektrum chorôb všetkých interných odborov.

Zvláštna pozornosť je však venovaná chorobám, s ktorými sa lekári v obecnej praxi stretávajú najčastejšie a problematike akútnych stavov tu monografia poskytuje dostatok veľmi konkrétnych a prakticky orientovaných informácii, ktoré môžu byť vodítkom pre ich diagnostiku a liečbu.

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.