Kategórie

Publikácie zamerané na zákony Slovenskej republiky v našej ponuke kníh.

Sú zostavené podľa najaktuálnejších potrieb, väčšinou od kolektívu autorov - odborníkov na danú tému. Obsahujú aj veľké výklady a komentáre.

Zákony SR - publikácie

Zákony SR publikácie:

Zákonník práce - Brancová a kol.

Správny súdny poriadok

Civilný sporový poriadok

Jozef Čentéš - Trestný poriadok – veľký komentár (4. aktualizované vydanie)