Kategórie

Ľudský hlad je hrozný, zabíja milióny bytostí ročne. Nedostatok lásky je ešte vražednejší, rozkladá človeka a ľudstvo.

Nikdy nebudeš môcť zhrešiť láskou. Hrešíš, keď nemiluješ, keď nemiluješ dostatočne, alebo keď miluješ zle.

V srdci človeka, najhlbšou túžbou je milovať a byť milovaný, pretože v plnom zmysle slova, dôvodom jeho bytia je láska: bol stvorený z lásky a pre lásku, a rozvíjať sa môže len v láske.

Milovať neznamená: byť dojatý iným, mať zmyslovú náklonnosť, oddať sa inému, obdivovať iného, túžiť po inom, chcieť mať iného.

Milovať znamená v podstate dať sa inému a iným.

Môžeš milovať všetkých ľudí, pretože milovať neznamená "cítiť", ale predovšetkým "chcieť". Chcieť dobro iných, všetkých, a zo všetkých síl.

Michel Quoist - Úspešný život

Nevrav:

"Už ho nemám rád", lebo tým priznávaš, že si ho nikdy nemiloval naozaj.

Radšej povedz:

"Už necítim k nemu citovú náklonnosť".

Ak však stále miluješ toho, kto ťa sklamal, alebo ti spôsobil niečo zlé, miluješ ho opravdivo, pretože miluješ jeho samého a nie obraz, ktorý si si o ňom utvoril, ani zisk, ktorý si od neho očakával.

Kto iného miluje, prijíma ho na začiatku takého, aký je, takého, aký bol, a bez podmienky: takého, aký bude.

(Michel Quoist - Úspešný život)