Kategórie

Kniha Zázračná voda od autora Masaru Emoto približuje túto tekutinu z inej stránky.

Vodu berieme ako samozrejmosť, plytváme ňou a znečisťujeme ju. Ale táto tekutina má v sebe väčšiu silu, ako iba obyčajný nápoj na uhasenie smädu.

Masaru Emoto previedol na vode mnoho vedeckých testov a zistil tak, že keď je voda vystavená rôznym slovám alebo vplyvom, podľa toho potom vyzerajú aj jej kryštáliky.

V knihe prináša popis týchto kryštálov, ale aj obrázky, ktoré boli vystavené pozitívnym alebo negatívnym slovám.

Uvidíte sami, aké sú v nich rozdiely. Pozitívne a kladné slová ako láska, dobro, nádej vytvárajú krásne pravidelné kryštály, zatiaľ čo negatívne slová ako zúfalstvo, zlo vytvárajú zdeformované kryštály.

Zistil, že aj rôzne elektronické zariadenia, počítače, TV, rádiá a mobily majú vplyv na to, ako kryštály vody nakoniec budú vyzerať.

Inými slovami chcel autor knihy poukázať na to, že povrch Zeme ako aj obsah ľudského tela je v prevažnej väčšine (až 70%) tvorený vodou. A to, že voda v sebe uchováva informácie a tieto slová by nás malo viesť k tomu, aby sme si starostlivo vyberali slová a myšlienky, ktoré vo svojom života používame.