Kategórie

Goralské nárečie - slovník, gorali, história.
Marián Grígeľ - Goralské nárečie slovník

Obce niekdajšej Oravskej stolice na území Slovenskej republiky i obce na poľskej strane s charakteristickými goralskými nárečiami, sú výsledkom historicko - spoločenských kontaktov obyvateľstva, ktoré osídľovalo túto najsevernejšiu časť oravskej doliny v priebehu tzv. valašskej alebo pastierskej kolonizácie.

Goralskú nárečovú oblasť na Orave tvorí 11 obcí, ktorých nárečia patria spolu so spišskými goralskými nárečiami do skupiny malopoľských nárečí.

Stredoveké osídlenie Oravy sa obmedzovalo predovšetkým na okolie rieky Oravy a jej prítokov.

Kniha Goralské nárečie obsahuje stručné dejiny Slovenska a Slovákov a osídlenie a kolonizáciu Oravy. Popisuje históriu osídlenia jednotlivých oravských obcí a ich históriu. Ako žilo a čím sa zaoberalo obyvateľstvo v jednotlivých obciach na Orave.

Ďalej sa zaoberá geografickou charakteristikou oravskej stolice, fyzicko-geografickej a sociálnoekonomickou charakteristikou Oravy.

Obsahuje nárečové ukážky, výkladový slovník a porovnávací slovník.

Knižku napísal Marián Grígeľ a dostupná je v kníhkupectve www.auraknihy.sk