Kategórie

Atlasy nám ponúkajú pohľad na usporiadanie kontinentov, svetadielov, štátov ale i oceánov a morí s ich označením a popisom. Sú to v podstate knihy, súbory máp alebo obrazov, ktoré majú vedeckú povahu a týkajú sa jednej témy.

Ich členenie je ale široké a závisí či už od obsahu, zobrazovaného územia alebo obdobia.

Podrobne preskúmať mapy a zistiť, čo všetko sa vo svete nachádza môžete napríklad prostredníctvom týchto atlasov: Školský atlas sveta - Geografický atlas pre základné a stredné školy, či novým vydaním - Školský atlas sveta.

Geografický atlas pre základné a stredné školy

Novým pokračovaním pôvodného vydania - Školský atlas sveta, je atlas s názvom Geografický atlas pre základné a stredné školy. Patrí medzi najobľúbenejšie školské atlasy, ktoré sa využívajú na základných a stredných školách. Jeho využitie by ste však uplatnili aj doma, či už len tak pre upevnenie vlastných vedomostí alebo aj na získanie zaujímavých informácii o rôznych krajinách.

Tento atlas je spracovaný tak, aby slúžil predovšetkým ako pomôcka pri výučbe na základných alebo stredných školách. Aj preto je schválený ministerstvom školstva. Obsahuje nové, aktualizované a prehľadné mapy rôznych typov ako je napríklad všeobecnogeografická mapa sveta, ale i mapy s kartografickým vývojom. Ich jednotlivé geografické informácie sú zaznamenané v tabuľkách a zobrazené v grafoch. Atlas ponúka ucelený pohľad na svetadiely a všetky krajiny, ktoré sú ich súčasťou. Samozrejmosťou v závere knihy je register geografických názvov, ktorý uľahčuje vyhľadávanie na mapách atlasu.

Časť venovaná Slovensku je doplnená o zaujímavosti z rôznych regiónov. Na základe pútavých obrázkov a historických pamiatok, tento školský atlas určite oceníte aj doma v rodine napríklad ako skvelý plán na realizáciu rodinných výletov plných dobrodružstva a zážitkov.

Školský atlas sveta – nové vydanie

Tento školský atlas je inovovanou, rozšírenou a aktualizovanou Slovenskou verziou najpredávanejšieho českého školského atlasu, ktorý je pokračovaním predchádzajúcich troch úspešných vydaní. Zaujímavosťou atlasu sú najnovšie astronomické poznatky o vesmíre a Slnečnej sústave spracované v úvode.

Časti venované svetadielom sú doplnené fotografiami s popisom a geografickými údajmi. Podrobné všeobecno-zemepisné mapy sú doplnené o historické mapy vývoja kontinentov a tematické mapy zaoberajúce sa prírodou obyvateľstvom, hospodárstvom a prostrediu v akom ľudia žijú. Tieto typy máp dodávajú atlasu univerzálnosť, čo znamená že je možné ho využiť aj pri výučbe iných predmetov ako len geografie.

Zároveň je na základe toho vhodný aj pre celú rodinu, kde sa zíde nielen pri príprave detí do školy, ale i pri spoločnom trávení voľného času, kedy sa zaujímavosti sveta dajú len tak zo zvedavosti spoznávať aj takouto formou.

S orientovaním sa v atlase nebudete mať problém vďaka jeho farebnému rozdeleniu kapitol podľa témy a registrom s viac ako 15 000 názvami. Atlas popri tom ponúka i zoznam závislých území sveta a zemepisných rekordov zoradených v prehľadných tabuľkách.Na rozdiel od predchádzajúcich vydaní má toto podrobnejšie mapy Ázie a vylepšený značkový kľúč máp. Mimoriadnou novinkou sú informácie o zamestnanosti, vzdelaní zdravotníctve a kvalite života.