Kategórie

Citáty

Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju miluje.

(Wiliam Worclock)

Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len od teba.

(Epiktetos)

Sú tri veci v živote, ktoré sa nikdy nevrátia:
čas, vyslovené slová a premárnené príležitosti.

Sú tri veci v živote, ktoré by si nemal nikdy stratiť:
nádej,trpezlivosť a česť.

Sú tri veci v živote, kroté ťa môžu zabiť:
sklamanie, pýcha a závisť.

Sú tri veci v živote, ktoré majú najväčšiu hodnotu:
láska, priateľstvo a rodina.

 

Choď za svojim šťastím.
Nemôže byť bohatstvo tam, kde sú ľudia zamestnaní vzájomným podvádzaním. Nemajú čas na vybudovanie hodnôt, teda ani na vytvorenie bohatstva.

(Tomáš Baťa)

Strana 1 z 94