Kategórie

Striedanie kultúrnych typov v dejinách vykazuje štatisticky nenáhodnú pravidelnosť:
periodicitu (najmä rytmus okolo 500 rokov) a synchronicitu (tvorivosť podobného obsahu vrcholí súčasne a nezávisle od seba na rôznych miestach na Zemi).

Každý archetyp sa prejavuje ako duševná sila, ktorú možno zušľachtiť alebo nechať zhrubnúť a padnúť. Úlohou každej doby je pozdvihnúť pôsobiace podvedomé vnuknutia do vedomia a premeniť ich slobodnou aktivitou na kultúrnu tvorbu.
Vytesnené do nevedomia pôsobia ako deštruktívne spoločenské sily.

(Emil Páleš - Angelológia dejín 2)